espa 2014-2020

inedivim

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Φιλίππων

Νοέ 14, 2012 ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ από
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Φιλίππων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων Καβάλας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2012 – 2013, προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάριο στις 15/12/2012 και στις 16/12/2012 με θέμα: «Φτιάχνω τη δική μου ταινία animation με θέμα το περιβάλλον».
Η δράση απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς από τις Δ/νσεις Εκπ/σης της

 εμβέλειας του ΚΠΕ Φιλίππων και από τα ΚΠΕ της χώρας.
Οι επιμορφούμενοι θα δημιουργήσουν ταινίες animation μικρού μήκους με τη μέθοδο στοπ-καρέ, χρησιμοποιώντας τόσο παραδοσιακά υλικά, όσο και υλικά της καθημερινής ζωής που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Η διαδικασία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα για δημιουργική έκφραση και συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες ταυτόχρονα με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι επίσης η γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τη σύγχρονη τεχνολογία μέσα από την τέχνη του κινούμενου σχεδίου.
Οι επιμέρους στόχοι αυτού του βιωματικού εργαστηρίου είναι οι εξής:
Α. Σε σχέση με το περιεχόμενο του θέματος του εργαστηρίου
Ενεργειακές δαπάνες, φυσικοί πόροι και περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων
Κατανόηση και ανάδειξη της σύνδεσης των παραδοσιακών τρόπων επεξεργασίας τοπικών προϊόντων και συνταγών που θα παρουσιαστούν με την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Αειφορικός τρόπος παραγωγής, διάθεσης και παρασκευής τοπικών προϊόντων.
Τρόποι παραγωγής και καλλιέργειας, βιολογικά προϊόντα.
Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του τοπικού προϊόντος.
Γνωριμία με διάφορες πλευρές της τοπικής ιστορίας με άξονα το παραδοσιακό προϊόν και των συνταγών που θα παρουσιαστούν
Β. Σε σχέση με την τεχνολογική διάσταση του εργαστηρίου
Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας μιας πολυμεσικής εφαρμογής με την τεχνική της κινούμενης εικόνας-animation
Οικειοποίηση των δυνατοτήτων ψηφιακών προγραμμάτων δημιουργίας κινούμενης εικόνας, όπως το stop motion pro, το windows movie maker και ελεύθερα λογισμικά μοντάζ
Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις νέες τεχνολογίες.
Απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται για να αναδειχτεί ένα θέμα με την τεχνική της κινούμενης εικόνας.
Εξάσκηση σε ερευνητικές διαδικασίες συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων για την παρατήρηση και την ερμηνεία ενός θέματος
Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι δύο τετράωρα. Το εργαστήριο απαιτεί ορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, το ανώτερο 25. Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Σ. Σιάκας, διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο επιστημονικό πεδίο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με θέμα διατριβής «Αξιοποίηση του Animation και της Κινηματογραφικής Αφήγησης στη Διαμόρφωση Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Υλικού για Διδακτικούς / Μαθησιακούς Στόχους»
Σε όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου αλλά και στη συνέχεια θα γίνεται δημοσίευση των αποτελεσμάτων και παρουσίαση των δημιουργιών των συμμετεχόντων σε μορφή wiki.
Για τις τεχνολογικές ανάγκες του εργαστηρίου θα είναι διαθέσιμα τα παρακάτω:
Εξειδικευμένο πρόγραμμα λήψης stop motion animation.
Σημειώσεις επάνω στα προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο.
Φάκελος με πηγές σχετικές με διάφορα τοπικά προϊόντα
Ακολουθεί η αίτηση συμμετοχής. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποσταλούν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Δ/νσεων έως τις 19 Νοεμβρίου 2012. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων θα στείλουν τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες έως τις 23 Νοεμβρίου στο ΚΠΕΦιλίππων.
Η λίστα με τους εκπαιδευόμενους που θα συμμετάσχουν θα ανακοινωθεί στις 7 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλίππων: www.kpe-philippi.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των επιλεγμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΚΠΕ Φιλίππων (τηλέφωνο επικοινωνίας, 2510516661).
Όσον αφορά στις δαπάνες, το ΚΠΕ Φιλίππων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων. Η δαπάνη μετακίνησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών βαρύνει τους ίδιους.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
Η Υπεύθυνη ΚΠΕ Φιλίππων
Ελένη Τουλιοπούλου
————————————————————
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΔΒΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
«Φτιάχνω τη δική μου ταινία animation με θέμα το περιβάλλον».
Αίτηση για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία
Ονοματεπώνυμο:
Σχολική Μονάδα:
Διεύθυνση Εκπ/σης:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
e-mail :
Ταχ. Δ/νση:
Εγγεγραμμένος στο δίκτυο:
Ναι
όχι
Προσωπικό τηλέφωνο εκπαιδευτικού:
Προσωπικό e-mail εκπαιδευτικού:
Ο/Η αιτών-ούσα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΘΡΑ

Σχετικά με τον συντάκτη

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Φιλίππων”

Αφήστε απάντηση