espa 2014-2020

inedivim

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο – Εργαστήριο του ΚΠΕ Φιλίππων (17,18 KAI 19/05/2019)

Μαρ 26, 2019 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο – Εργαστήριο του ΚΠΕ Φιλίππων (17,18 KAI 19/05/2019) από

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Πληροφορίες: Αντωνάρα Ελένη.
Τηλέφωνο: 2510516661
FAX: 2510516497
e-mail: kpefilip@yahoo.gr
ιστότοπος: www.kpe-philippi.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

26/ 03 /2019

ΠΡΟΣ:
1. Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας όλης της χώρας
(Υπόψη Υπευθύνων Σχ. Δρ. ή Π.Ε.)

2. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο – Εργαστήριο του ΚΠΕ Φιλίππων με τίτλο: «Διδακτικές προσεγγίσεις στο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων: Προσομοίωση αρχαίου Συμβουλίου Σοφιστών σε ζητήματα οικολογικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης που απηχούν στο σήμερα, μέσω τεχνικών επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και πειθούς», στις 17,18 και 19/05/2019

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων (ΚΠΕ) στα πλαίσια της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020 και στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση», προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας, τη Δημωφέλεια, το Τεχνικό Επιμελητήριο, και την Εφορεία Αρχαιοτήτων τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλης της χώρας που συμμετέχουν στο Ε.Θ.Δ. με τίτλο: «Διδακτικές προσεγγίσεις στο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων: Προσομοίωση αρχαίου Συμβουλίου Σοφιστών σε ζητήματα οικολογικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης που απηχούν στο σήμερα, μέσω τεχνικών επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και πειθούς».
Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας 25 διδακτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις 17,18 και 19/05/2019, στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Φιλίππων και στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής (17/05/19) και θα λήξει στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής (19/05/19). Απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του ενημερωτικές εισηγήσεις, εργαστήρια και βιωματικές δράσεις στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον κ. Ευθυνόπουλο Κυριάκο, Νομικό Α.Π.Θ., υπεύθυνο και ιδρυτή του «Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης και Επικοινωνίας» και της «DOMEF» (http://www.thedomef.com).
Είναι γνωστό ότι κύριος θεματικός άξονας των δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Φιλίππων είναι αυτός που αφορά στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής μας και εστιάζει περισσότερο στο συναισθηματικό κομμάτι της μάθησης, καθώς και στη διερεύνηση στάσεων και αξιών. Στο πλαίσιο σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, το ιστορικό τοπίο της αρχαίας πόλης των Φιλίππων, ως παιδαγωγικό πανόραμα, αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία δράσης μας, καθώς τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, με την αμεσότητά τους και τον πλούτο των ερεθισμάτων – σημείων – φορέων νοήματος που περιέχουν, μας μεταφέρουν στο αλλοτινό, το μη ορατό και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.
Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης είναι να υποδειχθούν τρόποι και τεχνικές, ώστε οι συμμετέχοντες να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο, να ενσαρκώσουν τον ρόλο των σοφιστών και δημοδιδασκάλων της αρχαιότητας, βιώνοντας την εμπειρία μέσα στο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου. Παράλληλα, όμως, οι συμμετέχοντες, θα μεταφερθούν στο παρόν επικοινωνώντας ιδέες και προτάσεις που απηχούν στο σήμερα, όπως η διαχείριση της οικολογικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης. Έτσι, μέσα από μια σχέση γόνιμη και δημιουργική, οι εμπλεκόμενοι στις δράσεις του σεμιναρίου θα παράξουν προτάσεις με σημείο αναφοράς την αειφορία, στο πλαίσιο μιας προσομοίωσης αρχαίου Συμβουλίου στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.
Στο θεωρητικό μέρος, δανειζόμαστε πολιτικές πρακτικές της αρχαιότητας βιώνοντας την παρρησία των απόψεων και τον δημοκρατικό διάλογο, αναπαριστώντας τον στη θέση του Βήματος της αρχαίας αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο μιας προσομοίωσης αρχαίου Συμβουλίου με θεματικούς άξονες ζητήματα του σήμερα (περιβάλλον, φτώχεια, προσφυγική κρίση, εκπαίδευση), θα διεξαχθούν workshops με θεματικές : πειθώ, γόνιμος διάλογος, αποτελεσματική επικοινωνία, διαπραγμάτευση, ψυχολογικές τεχνικές (biases & heuristics) κλπ. Έτσι, οι συμμετέχοντες, αφού αποκτήσουν δεξιότητες κατά τη διάρκεια των workshops, θα συστήσουν επιτροπές – ομάδες αναλαμβάνοντας η καθεμία μια συγκεκριμένη θεματική, πάνω στην οποία θα καταγράφουν ιδέες και θα τις μετατρέπουν σε προτάσεις. Κάθε επιτροπή – ομάδα θα ανακοινώσει στο Συμβούλιο (δηλαδή την συνεδρίαση όλων των Επιτροπών) τις προτάσεις της για την αντίστοιχη θεματική στη θέση του Βήματος, στο Forum, στον αρχαιολογικό χώρο. Τέλος, όσες προτάσεις προκύψουν δεν θα αρχειοθετηθούν μόνο στα συρτάρια της μνήμης. Ο διαδραστικός και δημιουργικός χαρακτήρας του Συμβουλίου έγκειται στο ότι οι προτάσεις αυτές αντανακλώνται στο σήμερα ως λύσεις, που μπορούν να καταγραφούν και να δημοσιευτούν.
Εν κατακλείδι, το σημαντικότερο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι ότι οι τελικές προτάσεις – πορίσματα των Επιτροπών θα μεταλαμπαδευτούν, καθώς οι πρωταγωνιστές τούτου του Συμβουλίου ως εκπαιδευτικοί έχουν το ρόλο να επικοινωνούν με τους μαθητές τους εποικοδομητικές γνώσεις και να τους παρακινούν να σκεφτούν κριτικά. Ειδικά, επειδή πρόκειται για προτάσεις με προσανατολισμό την αειφορία, που έχουν υποστεί τη βάσανο μιας κριτικής διαδικασίας εντός αυτού του Συμβουλίου, εμπεριέχουν τη διαχρονικότητα μέσω της μεταλαμπάδευσής τους σε αυτούς που θα πάρουν τα ηνία του αύριο, δηλαδή στους μαθητές.
Δηλώσεις συμμετοχής :
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Σεμιναρίου, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους έως την Παρασκευή 12/04/2019.
Παρακαλούνται τα γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων να αποστείλουν στο ΚΠΕ Φιλίππων την κατάσταση με τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών μαζί με τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά (email: kpefilip@yahoo.gr ) έως την Δευτέρα 15/04/2019.
Τα μέλη των ΚΠΕ, μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους ηλεκτρονικά απευθείας στο ΚΠΕ Φιλίππων έως την Παρασκευή 12/04/2019.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλίππων https://www.kpe-philippi.gr/ στην επιλογή->ΑΙΤΗΣΕΙΣ ON LINE->ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ έως την Παρασκευή 12/04/2019.
Στο πεδίο τίτλος σεμιναρίου θα συμπληρώσουν τον τίτλο: «Διδακτικές προσεγγίσεις στο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων: Προσομοίωση αρχαίου Συμβουλίου Σοφιστών σε ζητήματα οικολογικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης που απηχούν στο σήμερα, μέσω τεχνικών επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και πειθούς».
Η διαμονή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, των οποίων η έδρα απέχει από την Καβάλα απόσταση μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτοί κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο, θα πραγματοποιηθεί σε τροχόσπιτα στις εγκαταστάσεις των Λασπόλουτρων Κρηνίδων, στην περιοχή των Φιλίππων. Κρίνεται απαραίτητο να φέρουν μαζί τα προσωπικά τους είδη υγιεινής καθώς και έναν υπνόσακο. Δίπλα στις εγκαταστάσεις υπάρχει ξενοδοχείο για όποιον θελήσει να διαμείνει εκεί και να επιβαρυνθεί με τα έξοδα διαμονής.
Το ΚΠΕ Φιλίππων για την υλοποίηση του σεμιναρίου θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Έργου τα έξοδα:
• υλικών εργαστηρίων και αναλώσιμων (γραφική ύλη, φάκελοι κ.ά.)
• διατροφής των συμμετεχόντων (καφέδες, κουλουράκια, δεκατιανό, γεύμα)
• μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών (όσων τηρούν τις προϋποθέσεις).
Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών βαρύνουν τους ίδιους.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα καλυφθούν από τα ΤΔΕ των οικείων ΚΠΕ, ενώ τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Φιλίππων .
Τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών όπως και το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το ΚΠΕ Φιλίππων στο τηλέφωνο 2510 516661. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
Συνημμένα ακολουθούν:
1. Αίτηση συμμετοχής Εκπαιδευτικού στο σεμινάριο, 2. Αίτηση συμμετοχής για ΠΟ των ΚΠΕ στο σεμινάριο
Η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Φιλίππων
Ελένη Αντωνάρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΘΡΑ

Σχετικά με τον συντάκτη

The author didnt add any Information to his profile yet
Τα σχόλια είναι κλειστά